Disclaimer


De inhoud van de website www.puur1720.nl is met de grootste zorg samengesteld. De ervaring heeft echter geleerd dat, ondanks deze betrachte zorgvuldigheid, het kan voorkomen dat de informatie op deze website of op die van haar providers verouderd is of onjuistheden bevat.

Puur 1720 is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website, of die van haar providers, beschikbare informatie.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermende werken of andere in de Puur 1720 website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Puur 1720 (ook niet via een eigen netwerk).

Op deze internetsite en in deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse Wetgeving. Puur 1720 is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59373474.

nl_NL